Overslaan en naar de inhoud gaan

In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen). 

​​​​​​​Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO

Wie moet zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de KBO?

 • iedere rechtspersoon naar Belgisch recht (d.w.z.  alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen);
 • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (maar met winstuitkeringsoogmerk) naar Belgisch recht (o.a. een maatschap, een stille handelsvennootschap of een tijdelijke handelsvennootschap);
 • iedere ondernemer (natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid) die in België een zetel, bijkantoor of vestigingseenheid heeft. 

Het ondernemingsloket zal deze ondernemingen inschrijven met een hoedanigheid van ‘inschrijvingsplichtige onderneming’.  

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de tijdelijke vennootschap of de maatschap) en verenigingen zonder winstoogmerk konden vroeger nog ontsnappen aan de inschrijvingsplicht, omdat zij bv. niet over een eigen btw-nummer dienden te beschikken, noch als werkgever voor de RSZ geregistreerd stonden. Voortaan zal dit niet meer het geval zijn.  

​​​​​​​Uitzonderingen op deze inschrijvingsplicht

Wie hoeft zich niet in te schrijven in de KBO?

 • de onbeperkt aansprakelijke vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de maten van een maatschap), de beherende vennoten van een vof en comm.v;
 • de beroepsverenigingen;
 • de publiekrechtelijke rechtspersonen (uitz.);
 • de natuurlijke personen die een bestuursmandaat uitoefenen;
 • de natuurlijke personen die actief zijn in het kader van de deeleconomie voor zover zij de drempel van € 6.130 euro (bedrag 2018, te indexeren) niet overschrijden. 

Betekent dit dat een feitelijke vereniging (zoals een tennisclub, georganiseerd als feitelijke vereniging) zich ook zal moeten inschrijven in de KBO, aangezien dit een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is? 
Nee, een feitelijke vereniging (vereniging zonder rechtspersoonlijkheid in het WVV)  moet zich niet inschrijven in de KBO aangezien zij in principe geen winstuitkeringsoogmerk heeft.  

Let op:
Een vereniging mag conform het nieuw WVV economische activiteiten van industriële of commerciële aard nastreven en dus voortaan handelen met een winstoogmerk, maar kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks winsten uitkeren. De feitelijke vereniging die een winstsoogmerk nastreeft of een winstverdeling uitvoert aan haar leden dient zich wel in te schrijven in de KBO.  

​​​​​​​Hoe inschrijven in de KBO?

 • Bestaande ondernemingen, opgericht vóór 1 november 2018 krijgen een overgangsperiode van zes maanden.  Dit betekent dat zij zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moeten laten inschrijven.
 • Voor hun inschrijving baseren de ondernemingsloketten zich op de verklaring van de onderneming. Het is niet nodig om over de statuten/overeenkomst te beschikken.
 • Er kan ingeschreven worden zonder voorlegging van een bankrekeningnummer.
 • In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven. De ondernemingen wiens maatschappelijke zetel/adres aldaar gevestigd is, dienen nog steeds kennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, de nodige beroepskennis aan te tonen.
 • Het wettelijk tarief bedraagt normaliter € 88,50.  Voorlopig kan dit bedrag nog niet geïnd worden. 

Neem contact op met één van onze adviseurs

Tanja De Naeyer

Tanja De Naeyer

Senior Manager Tax & legal services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact