Overslaan en naar de inhoud gaan
#SQL Server #Datawarehouse #Case #Training

OCMW Brugge: een corporate datawarehouse in de sociale sector

donderdag 15/09/2016
OCMW Brugge een corporate datawaehouse in de sociale sector

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn bieden iedereen de mogelijkheid om een “menswaardig” leven te  leiden. Het OCMW Brugge kent een zeer brede dienstverlening. Zo beschikt het over zeven  woonzorgcentra en biedt het zowel budget-schuldhulpverlening als zorg aan huis en kinder- en jongerenopvang aan.

Expertise Moore

Implementatie van een datawarehouse in de SQL-server technologie:

 • Ontwerpen van de architectuur voor OCMW Brugge;
 • Plannen en scoping van de verschillende iteraties;
 • Verzamelen user requirements;
 • Bekijken BICC-strategie;
 • Testen user acceptance;
 • Gebruikers begeleiden bij het uitrollen van het datawarehouse in de organisatie.

Klantvraag

OCMW Brugge heeft een fulltime ontwikkelaar voor het project, maar die beschikte niet over voldoende relevante kennis rond het implementeren van datawarehouses. Daarom werd element61 gevraagd om de nodige kennis en expertise te voorzien om het project succesvol te laten verlopen (combinatie van co-development en coaching).

Aanpak

Er werden vier iteraties gedefinieerd: 

 1. Personeel & HR
  In de eerste iteratie haalden we gegevens op uit twee verschillende omgevingen. Eerst en vooral hebben we alle informatie gekoppeld aan “personeel” opgehaald uit het InfoHos systeem. Daarnaast laadden we ook personeelgerelateerde budgetteringsgegevens op. 
   
 2. Prikklok & woonzorgcentra-informatie
  Tijdens de tweede iteratie had het automatiseren van de werkdrukmetingen een grote prioriteit. Een werkdrukmeter geeft aan hoeveel zorguren patiënten nodig hebben. Dit resultaat wordt vergeleken met het aantal beschikbare verpleeg- en zorgkundigen. Hiervoor is personeelsinformatie nodig uit verschillende bronnen, waaronder de prikklok en bewonersinformatie. 
   
 3. New Horizon – Cevi
  Tijdens de derde iteratie haalden we informatie uit de New Horizon applicatie van Cevi. Die bestaat uit verschillende modules, zoals bijvoorbeeld “boekhouding” of “kinderdagverblijf”. Zoals voor elke iteratie werd een set van vaste rapporten te beschikking gesteld, bijvoorbeeld “Aantal gefactureerde maaltijden per maandag” en “Dossieraantallen schuldbemiddeling”.  
   
 4. Overige informatie
  De vierde, en voorlopig afsluitende iteratie voor wat betreft het opladen van nieuwe informatiedomeinen, was de resterende PLANON-applicatie en informatie die zich vooral in Microsoft Excel-bestanden bevond.  

Resultaat

De implementatie van het datawarehouse en business intelligence in de SQL Server technologie met bijhorende rapporten werd met succes afgerond, tot tevredenheid van OCMW Brugge.  

Lees hier de uitgebreide klantencase (in Engels) na!