Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Business & International Tax #Onroerend Goed #Vastgoed

Nieuw goederenrecht biedt niet op alle vlakken zekerheid

donderdag 25/05/2023
vv

Op 1 september 2021 treedt het nieuwe goederenrecht in werking. De regels hebben onder meer impact op vruchtgebruik- en opstalconstructies. Waar duidelijkheid verwacht werd, blijft vaagheid echter de uitkomst.

Download het e-book

Samenwerking en bijdrage

Een vruchtgebruiker is verplicht het in vruchtgebruik gegeven goed te onderhouden. De naakte eigenaar staat in voor de grove herstellingen.

De nieuwe regels herdefiniëren die onderhoudsverplichting en opteren voor de grove herstellingen voor een samenwerkingsplicht tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar. Zo moet de naakte eigenaar overleggen met de vruchtgebruiker over de uitvoering van de grove herstellingen. De naakte eigenaar kan daarbij zelfs een proportionele bijdrage vragen aan de vruchtgebruiker in verhouding tot de waarde van het vruchtgebruik. Het bedrag van de bijdrageplicht kan vanzelfsprekend geen aanleiding geven tot een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider indien de vennootschapvruchtgebruiker toch alle kosten zou dragen.

Onderscheid blijft vaag

Het nieuwe goederenrecht werkt met open categorieën en niet met opsommingen om te bepalen wat gewone en wat grove herstellingen zijn die ten laste blijven van de naakte eigenaar. De definitie van grove herstellingen oogt daarom ruimer: herstellingen die betrekking hebben op de structuur van het goed of op inherente bestanddelen, of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan.

Dat het gaat om werken die een grote financiële weerslag hebben, volstaat nog steeds niet om de werken als grove herstellingen te kwalificeren. Het moet in principe nog steeds gaan over ‘herstellingen’. Bepaalde verbeteringswerken die de vruchtgebruiker doet in het kader van onderhoud kunnen prijzig zijn. Kortom, er blijft ruimte voor discussie.

Wilt u graag meer weten over vastgoedfiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact