Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Belastingen #Buitenland

Nieuw administratief standpunt over betalingen aan belastingparadijzen

dinsdag 22/02/2022

Op 20 december 2021 heeft de Belgische Administratie haar nieuw administratief standpunt verduidelijkt over de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen. Meer landen worden voortaan beschouwd als belastingparadijs en vallen dus onder de aangifteplicht.

Impact op de aangifteplicht

Enkele maanden geleden verstrengde de Belgische Administratie haar standpunt naar aanleiding van de invoering van een coronasteunmaatregel. Recent verduidelijkte ze die verstrenging. Die heeft namelijk een impact op de aangifteplicht van belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-inwoners vennootschappen. Alle betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks doen aan personen die gevestigd zijn in landen zonder of met een lage belasting moeten zij aangeven in een formulier 275F als bijlage bij de aangifte. Voorwaarde is wel dat het totaalbedrag van deze betalingen 100.000 euro per belastbaar tijdperk overschrijdt.

Wanneer spreken we van een belastingparadijs?

Een land wordt beschouwd als een belastingparadijs indien het:

  • Op de OESO-lijst staat. Deze lijst is opgesteld door het ‘Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingaangelegenheden’. Op de lijst staan staten die niet effectief of substantieel de standaard op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen op verzoek toepassen.
  • Op de Europese lijst staat van niet-coöperatieve rechtsgebieden. Daar staan staten op die onvoldoende meewerken aan de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking.
  • Op de Belgische lijst staat.

Lijst van belastingparadijzen wordt langer

In het verlengde van de internationale evolutie naar meer transparantie, is de Administratie van mening dat rechtsgebieden die door het Mondiaal Forum aangemerkt zijn als partially compliant niet voldoen aan de internationale transparantiestandaard.

Tot en met aanslagjaar 2021 geldt, dat onder ‘een staat die niet effectief of substantieel de standaard op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen op verzoek vervult’, die staten vallen die het Mondiaal Forum van de OESO aanmerkt als niet-conform (non compliant).

Vanaf aanslagjaar 2022 en betalingen gedaan vanaf 1 januari 2021 komen daar de staten bij die als gedeeltelijk conform (partially compliant) aangemerkt worden.

Door de aangifteverplichting uit te breiden tot landen die slechts gedeeltelijk conform zijn, wordt de lijst met belastingparadijzen dus langer. Zo worden voortaan onder meer Malta, Turkije en Kazachstan als belastingparadijs beschouwd.

Aangifteplicht niet vervuld?

Een niet-correcte aangifte van betalingen geeft in theorie aanleiding tot niet-aftrekbaarheid. Gelukkig loopt het in de praktijk niet altijd zo’n vaart.

Er bestaat namelijk een ontsnappingsmogelijkheid indien een betaling niet tijdig opgenomen werd in formulier 275F. De niet-aftrekbaarheid van de betaalde vergoeding kan vermeden worden als het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en het belastingparadijs voorziet in een niet-discriminatie clausule. Dat is onder meer het geval voor de dubbelbelastingverdragen afgesloten met Malta en Turkije.

Voor niet-aangegeven betalingen aan belastingparadijzen die enkel op de Belgische lijst vermeld staan (en dus niet op de Europese of OESO-lijst) geldt eenzelfde ontsnappingsroute als het dubbelbelastingverdrag voorziet in de uitwisseling van informatie.

Volg de evolutie op

Het begrip ‘belastingparadijs’ is voortdurend in evolutie en dat brengt risico’s met zich mee. Als belastingplichtige moet u op het moment van de opmaak en indiening van uw aangifte nagaan welke landen op de verschillende lijsten staan en vervolgens de vereiste aangifteplicht vervullen.

Na de haast geruisloze aanpassing van haar standpunt, probeert de Administratie nu open kaart te spelen. Op haar website houdt ze een overzicht bij van de verschillende landenlijsten. Dat overzicht kan u op elk moment raadplegen. Bij de opmaak van uw aangifte neemt u daar best eerst een kijkje.

Neem contact op met één van onze experten

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Stephanie Seré

Stephanie Seré

Manager Tax & Legal

Contact