Overslaan en naar de inhoud gaan
#Grants & Incentives #Subsidies

Kmo-groeisubsidie 2022

donderdag 24/02/2022
kmo-groeisubsidie call

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject.

Dat groeitraject moet aansluiten bij één van de onderstaande vier belangrijke maatschappelijke thema's.

Digitalisering

Data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken. Het groeitraject moet vernieuwend zijn ten opzichte van gangbare evoluties inzake digitalisering. Dankzij het groeitraject kan de onderneming zich op het vlak van digitale maturiteit onderscheiden in de markt.

Voorbeeld: advies inwinnen voor de ontwikkeling van een digitaal platform waarbij artificial intelligence wordt ingezet om de productieplanning aan te sturen
 

Internationalisering

Duurzaam groeien door export. De export moet deel uitmaken van een langetermijnstrategie en duurzame economische groei opleveren voor de vestiging in Vlaanderen. De uitbreiding naar nieuwe markten moet voldoende nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming.

Voorbeeld: een exportmanager aanwerven in het kader van het uitbouwen van een nieuwe buitenlandse markt
 

Circulair en duurzaam ondernemen

Gericht op ondernemingen in de maak- en bouwindustrie die het gebruik van natuurlijke grondstoffen willen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten.

Voorbeeld: advies inwinnen voor het ontwerpen van circulaire producten

Innovatie

Strategie om innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten. De innovatie is vernieuwend voor de sector, niet louter voor de KMO zelf. Het vernieuwend businessmodel levert de onderneming een competitief business voordeel op dat mogelijk zal leiden tot duurzame economische groei.

Voorbeeld: een R&D of business development manager aanwerven om vernieuwende producten naar de markt te brengen
 

Wie? 

Kmo’s en vrije beroepen met economische activiteit in het Vlaamse gewest én actief in de privésector (de participatie van een administratieve overheid is < 25%).

Waarvoor? 

Er kan steun worden aangevraagd voor het verwerven of inkopen van strategische kennis die nodig is om het groeitraject te realiseren. Het verwerven van kennis kan gebeuren door 

  • de aanwerving van een strategische medewerker
  • het inwinnen van advies van één of meerdere dienstverleners

Minimale projectkost (aanwerving en/of advies) bedraagt € 20.000.

Subsidie? 

De subsidie bedraagt 50% en het steunplafond per pijler (advies of aanwerving) bedraagt €25.000. Het totale steunplafond per project is aldus €50.000.

Aanvraagprocedure? 

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. In 2022 worden opnieuw meerdere oproepen voorzien voor de verschillende thema’s:

  • Oproep 1: indieningperiode: 1 maart – 30 april
  • Oproep 2: indieningperiode: 1 juli – 31 augustus
  • Oproep 3: indieningperiode: 1 november – 31 december

Dit is een competitieve oproep waarbij de best gerangschikte projecten steun toegekend krijgen tot uitputting van het budget. 

Zowel de aanwerving van de strategische medewerker als de start van het advies van één of meerdere dienstverleners mag pas ingaan de eerste van de maand volgend op de maand van indiening van de steunaanvraag. 

En nu? 

Neem gerust contact op met onze experten om de opportuniteit voor u te analyseren. Moore Grants & Incentives ondersteunt u graag bij de uitwerking van de aanvraag.
 

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact