Overslaan en naar de inhoud gaan
#Subsidie Advies #Subsidies #Kmo #Groeibedrijven

Kmo-groeisubsidie 2021

vrijdag 18/06/2021
Kmo-groeisubsidie 2021

Innovatie, internationalisering en digitalisering zijn cruciale motoren om verdere groei te realiseren. De Vlaamse overheid wil daarom via de groeisubsidie kmo’s met een vestiging in Vlaanderen ondersteunen in de realisatie van hun groeitraject dat aansluit op een van de volgende thema’s:

 • Digitalisering: het substantieel verhogen van de digitale maturiteit van een onderneming, de transitie naar een datagedreven organisatie via een slim gebruik en beheer van data, …
 • Internationalisering: voor het uitbreiden naar nieuwe markten dat voldoende nieuwe uitdagingen stelt en resulteert in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen.
 • Innovatie: nieuwe producten, diensten of businessmodellen die innovatief zijn binnen de sector en leiden tot een competitief voordeel voor de onderneming met economische groei tot gevolg.
 • Duurzaam en circulair ondernemen: projecten die inzetten op duurzaam en circulair ondernemen (de verdere uitwerking van de scope is afhankelijk van de uitrol van de beleidsagenda circulaire economie).

In concreto richt dit subsidie-instrument zich ophet inkopen van extern advies en/of de aanwerving van een strategisch medewerker. Hierbij speelt het strategisch karakter van het advies of de aanwerving (en de mate waarin die kennis momenteel ontbreekt in de onderneming) een belangrijke rol in de evaluatie.Het dient dus te gaan om activiteiten die doorwegen op de strategische beslissingen binnen het kader van het groeitraject, en niet louter omtrent operationele of uitvoerende werkzaamheden.

De steunpercentages zijn voor zowel interne als externe versterking steeds 50% met een steunplafond van €25.000 elk. Bij een gecombineerde aanvraag bedraagt het totaal plafond dus €50.000.  Belangrijk om te noteren is dat de kmo-groeisubsidie ingediend moet worden vooraleer het groeitraject van start gaat. De nieuwe medewerker of externe dienstverlener mag ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag.  

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. Voor het resterende jaar worden nog twee oproepen voorzien (één liep reeds af in april), waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld:

 • Oproep 2
  • Indienperiode: 1 juli t.e.m. 31 augustus
  • Thema’s: Internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen
 • Oproep 3            
  • Indienperiode: 1 november tot 31 december
  • Thema’s: Internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

Voor elke oproep is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is. De ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria:

 • Ambitie
 • Transformatie
 • Onderbouwde aanpak
 • Noodzaak aan kennis & expertise

Wenst u dit te bespreken om te weten te komen of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan zeker contact op met ons.