Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw Advies #Btw

Influencers: social media goeroes met eigen btw-statuut

vrijdag 23/10/2020
Influencers

De laatste jaren is er een nieuw beroep ontstaan, de “influencer”. Deze dames en heren hebben een aanzienlijk aantal volgers en worden door kledingwinkels en/of kledingmerken ingeschakeld om kleding van een bepaald merk te promoten.

In een parlementaire vraag wordt het fiscaal statuut van influencers toegelicht (PV nr. 146 B. Piedboeuf, dd 14.01.2020).

Influencer

Influencers worden meer en meer ingeschakeld door kledingwinkels om kledingmerken te promoten via sociale media. In ruil voor de promotionele diensten die ze verlenen, mogen de influencers de kleding waarvoor ze reclame maken behouden.

Omdat dit nog een vrij recent fenomeen is, werd er een parlementaire vraag gesteld over het sociale en fiscale statuut van influencers. De minister van Financiën gaf toelichting over het fiscale statuut

Inkomstenbelasting

De minister antwoordde dat  de kledingstukken en andere artikelen, producten, koopwaar, … die influencers ontvangen in het kader van de promotionele diensten die zij verstrekken aan de verschillende ondernemingen, voordelen van alle aard vormen, verkregen uit hoofde van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid. Deze voordelen moeten in hoofde van de influencer worden beschouwd als baten die als zodanig belastbaar zijn in hun aangifte personenbelasting.

De ondernemingen die beroep doen op de influencers moeten een fiche 281.50 opstellen ten bedrage van de kostprijs of vervaardigingsprijs van de toegekende goederen of producten die de vennootschap werkelijk heeft gedragen, verminderd met de eventuele geldelijke tussenkomst van de verkrijger. Dit was vorig jaar reeds in een parlementaire vraag bevestigd (PV 2584 van mevrouw Pas dd. 20.03.2019).

Btw

Influencers verrichten dienstprestaties voor de kledingwinkels en andere ondernemingen, nl. reclamediensten. Hierdoor hebben ze de hoedanigheid van btw- plichtige en moeten ze in principe alle formaliteiten naleven zoals zich identificeren voor de btw, het onderwerpen van hun dienstprestaties aan btw, facturen uitreiken, het indienen periodieke btw- aangiftes, …

Indien influencers een jaarlijks omzetcijfer van minder dan 25.000 EUR hebben, dan kunnen zij beroep doen op een afwijkend btw- regime waarbij

  • zij zich niet voor btw- doeleinden moeten registreren,
  • geen facturen moeten uitreiken en
  • geen periodieke btw- aangiftes moeten indienen.

De bepaling van de omzet voor het bepalen of het grensbedrag al dan niet is bereikt gebeurt door het bedrag dat vermeld is op de fiche(s) 281.50 in aanmerking te nemen, zijnde de kostprijs of vervaardigingsprijs van de kledij.

De keerzijde van de medaille is dan wel dat de influencers geen recht op btw- aftrek hebben. Wanneer zij van dit afwijkend regime gebruik maken, dan moet hun klant (de kledingwinkel – onderneming),  zorgen voor het opmaken van de facturen (self-bills) voor de diensten van de influencer en het voldoen van de btw die verschuldigd is over de prestaties van de influencer. Om te kunnen genieten van dit afwijkend regime moet voorafgaand individuele toelating worden gevraagd aan de centrale diensten (dienst Procedure en Verplichtingen) door de onderneming die beroep doet op de influencers. Het feit dat het niet de influencer zelf, maar zijn klant deze toelating moet vragen aan de btw- administratie is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Bovendien stelt zich de vraag of en hoe dit afwijkend regime kan worden toegepast wanneer een influencer voor meerdere opdrachtgevers reclame voert. Moet elke opdrachtgever afzonderlijk de toelating aanvragen? Hoe kunnen de opdrachtgevers zeker zijn dat de jaaromzet van de influencer de grens van 25.000 EUR niet overschrijdt?

Aangezien dit specifiek afwijkend btw- regime voor influencers zeer strikt is en er nog diverse vragen zijn over het toepassingsgebied, kunnen influencers ook opteren voor de zekerheid van de bestaande regelgeving inzake het statuut van vrijgestelde kleine onderneming indien hun omzet maximaal 25.000 EUR per jaar bedraagt.

De verplichtingen van de kleine ondernemingsregeling zijn iets ruimer dan het specifieke, er moet namelijk wel een identificatie voor btw- doeleinden gebeuren, een jaarlijkse klantenlisting worden ingediend en de facturen voor de prestaties van de influencer moeten worden uitgereikt door hemzelf, weliswaar zonder aanrekening van btw  en met de vermelding ‘vrijstellingsregeling kleine onderneming’.

Conclusie

De kledij en de andere producten die influencers ontvangen van ondernemingen, worden fiscaal beschouwd als een belastbaar inkomen voor het verrichten van publiciteitsdiensten. Ook voor btw doeleinden worden de influencers als belastingplichtige beschouwd, maar indien hun verdienste de 25.000 EUR excl. btw niet overschrijdt op jaarbasis, kunnen zij genieten van een vereenvoudigd regime waarbij hun klant alle verplichtingen voldoet.

Met dit bijzonder btw-statuut voor influencers voegt de Minister van Financiën nog een bijkomend afwijkend regime toe aan de reeds bestaande uitzonderingsregimes (waaronder de regeling voor artsen en ziekenhuizen die klinische studies uitvoeren en de bijzondere regeling voor advocaat- medewerkers). Elk van deze afwijkende regelingen heeft daarenboven zijn eigen specifieke voorwaarden en verplichtingen.

Wenst u meer informatie over de fiscale verplichtingen van influencers, aarzel dan niet ons te contacteren.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Derez
Bert Derez
Partner Tax & Legal Services
Karolien Vanmeerhaeghe
Karolien Vanmeerhaeghe
Senior Manager Tax & Legal Services