Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Supply Chain

Hoe wapenen we onze Supply Chains tegen de oorlog?

donderdag 14/04/2022
Hoe wapenen we onze supply chains tegen de oorlog?

Het conflict in Oekraïne en de bijhorende sancties tegen Rusland vormen de zoveelste verstoring van globale Supply Chain netwerken op korte termijn. Vooral binnen Europa merken we een duidelijke impact op de logistieke ketens en de beschikbaarheid van basisgrondstoffen.

Zo treft het nijpend tekort aan zonnebloemolie producenten van aardappelchips. Telers en verkopers van Belgisch fruit en groente zien dan weer een belangrijke exportmarkt afgesloten worden. Verder stokt de autoproductie door tekorten aan palladium, terwijl de torenhoge olieprijzen extra kosten in de transportindustrie met zich meebrengen.

De verstoringen door deze oorlog komen er vlak na de impact van de Coronapandemie. Bovendien worden we getroffen door steeds intensere natuurrampen. Uit het conflict in Oekraïne blijkt eens te meer hoe sterk globale Supply Chain netwerken zijn blootgesteld aan steeds frequentere en almaar meer impactvolle gebeurtenissen en onzekerheden.

Voelbare verstoringen

Dat het effect van dit conflict in onze contreien zo voelbaar is, komt voor een groot stuk doordat Rusland in bepaalde sectoren een (te) sterke bevoorrader is van strategische grondstoffen. Naast olie- en gasreserves bezit Rusland een grote minerale rijkdom. Bovendien is het zwaar getroffen Oekraïne een belangrijke leverancier van strategische grondstoffen voor de voedingsindustrie.

Maar niet alleen de verstoorde toelevering van grondstoffen laat zijn sporen na. Veel bedrijven twijfelen sterk of ze hun commerciële of logistieke bedrijvigheid in of met Rusland willen aanhouden. Niet onlogisch, want bedrijven die vandaag in Rusland productie- of distributieactiviteiten hebben, riskeren negatieve PR op sociale media. Verder kunnen die activiteiten in strijd zijn met het eigen corporate governance beleid, of dat van klanten en leveranciers. Maar bovenal hebben de disrupties een enorme impact op de jobs van eigen lokale medewerkers en zorgen ze voor verstoorde productieschema’s, onzekere handelsrelaties en onbetaalde facturen.

Logistieke task force op korte termijn

Het mag duidelijk zijn dat de hele situatie desastreuze gevolgen heeft voor Supply Chains in heel wat sectoren. Daarom is het cruciaal dat bedrijven op korte termijn de onmiddellijke impact van al die verstoringen in kaart brengen. Dat kunnen ze doen door hun Supply Chain experten in een task force te verenigen.

Bij voorkeur krijgt die task force het nodige beslissingsrecht om onmiddellijk actie te kunnen ondernemen. Daarbij denken we aan het direct doorvoeren van wijzigingen in de productie, wanneer de aanvoer vanuit Rusland is gestopt. Het is ook belangrijk om alternatieve bevoorraders zo snel mogelijk te contacteren en tolerantieniveaus voor prijsstijgingen op te stellen.

Bouwen aan schokvaste logistieke stromen 

Op langere termijn doen bedrijven er goed aan om hun Supply Chain resilience verder uit te bouwen. De meeste organisaties hebben hier de voorbije jaren al op ingezet omwille van de verstoringen door de coronapandemie, natuurrampen en de hoge energieprijzen. Het conflict in Oekraïne en de snelle invoering van de Westerse sancties tegen de Russische economie maken duidelijk dat er binnen Supply Chain resilience ook een luik moet komen dat focust op de regionale en geopolitieke belangen waarin de Supply Chains opereren.

Werken aan strategisch aankoopbeleid

Om de risico’s op het vlak van strategische grondstoffen te beperken, moeten bedrijven binnen hun aankoopstrategie switchen naar een multi-source aanpak. Liefst met een significante geografische spreiding om regionale effecten op te vangen.

Verder moeten alternatieve grondstoffen in overweging worden genomen. Ook een alternatief productengamma is een mogelijkheid om bepaalde sancties te omzeilen of direct alternatieve markten aan te trekken. Uiteraard is het belangrijk om die stappen in een kosten-baten analyse te gieten. Vaak brengen die immers efficiëntieverlies met zich mee, bijvoorbeeld door een lagere zuiverheid van grondstoffen, noodzakelijke aanpassingen in de productie, lagere winstmarges en langere transporttijden.

Reshoring van productie en distributie 

Last but not least kan het overhevelen van productiecentra naar stabielere regio’s, dichter bij de afzetmarkt, terug de nodige stabiliteit brengen binnen een Supply Chain. Een stabielere productiebasis voorkomt dat economische activiteiten worden getroffen door sancties of nationalisatie. De focus komt zo te liggen op risicobeheersing bij sourcing en delivery. Tegelijk kunnen we overwegen om de locatie van de belangrijkste distributiecentra mee te verplaatsen naar stabielere regio’s en over te schakelen naar een meer gecentraliseerde organisatie.

Binnen Moore zetten we meer dan ooit in op de technieken die nodig zijn om Supply Chain resilience binnen bedrijven mee uit te bouwen. Die transitie zal de komende jaren immers een belangrijke drijfveer blijven in het beheren van Supply Chains. Als u specifieke vragen heeft rond strategische resources, internationaal transport en de status van de Russische sancties, neem dan zeker contact op met onze experten.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Joël Wijns

Joël Wijns

Partner Business Consulting

Contact
Frederik Van Lokereren

Frederik Van Lokeren

Manager Business Consulting

Contact