Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Buitenland

Hoe Oekraïne helpen zonder fiscale rekening gepresenteerd te krijgen?

woensdag 23/03/2022

Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, werden al veel acties gelanceerd door particulieren en bedrijven om de slachtoffers noodzakelijke humanitaire hulp te bieden. We frissen graag de fiscale gevolgen op als uw bedrijf een gift in geld doet of goederen gratis weggeeft.

Wat indien u goederen weggeeft?

Als u een gift in natura doet en goederen van uw bedrijf naar Oekraïne stuurt, houdt u best rekening met enkele fiscale aandachtspunten.

Vennootschapsbelasting

Verworpen uitgaven

Uit artikel 49 van het WIB volgt dat uitgaven die u niet doet of draagt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden niet aftrekbaar zijn. U moet ze onder de verworpen uitgaven opnemen als liberaliteiten.

Liberaliteiten zijn alle kosten die u als belastingplichtige deed met het inzicht een derde te bevoordelen zonder dat u daarmee een professioneel doel beoogt. Ze zijn in de belastbare basis begrepen omdat het geen kosten zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Onttrekt u goederen uit uw voorraad of koopt u ze aan met de bedoeling ze weg te schenken, dan kan de fiscus de kosten die betrekking hebben op deze geschonken goederen verwerpen op basis van voornoemd artikel 49.

Abnormaal en goedgunstig voordeel

Hoewel het tussen niet-afhankelijke partijen niet gebruikelijk is, kan de fiscus bij een eventuele controle opperen dat er eveneens sprake is van een geleverd abnormaal en goedgunstig voordeel. Bovenop de niet-aftrekbaarheid van de kostprijs kan de fiscus de ‘misgelopen winst’ als gevolg van het abnormaal goedgunstig voordeel toevoegen aan uw belastbare basis.

Verstrekte abnormale en goedgunstige voordelen moet u opnemen in uw belastbare winst wanneer ze bij de ontvanger niet in de belastbare inkomsten begrepen zijn. De fiscus moet in dat geval het abnormale karakter wel aantonen door te bewijzen dat de verrichting indruist tegen de normale gang van zaken. Dat is een feitenkwestie en kan voer zijn voor discussie.

Gelijkaardige uitzondering?

Noteer dat tijdens de Coronacrisis een uitzondering gold op dit principe. De kosten die verband hielden met geschonken goederen zoals mondmaskers, medische instrumenten etc. aan welbepaalde instellingen waren tijdelijk wel aftrekbaar. Ook specifieerde de circulaire dat dergelijke schenkingen geen verstrekt abnormaal en goedgunstig voordeel uitmaken. Voorlopig is er echter nog geen communicatie verschenenof een gelijkaardige uitzondering ook geldt als het gaat om steun aan Oekraïne.

Btw

Voor de goederen die u gratis wegschenkt, moet u een onttrekking doen. Via uw btw-aangifte moet u btw afdragen aan de Staat over de waarde van de goederen die u gratis heeft weggeschonken. Bij een schenking van goederen voor Oekraïne is die onttrekking niet onderworpen aan de btw, voor zover aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Schenkingen aan Oekraïense burgers

De btw- administratie heeft ook een specifieke tolerantie gepubliceerd voor goederen die aan Oekraïense burgers worden geschonken. Deze tolerantie geld zowel voor schenkingen aan Oekraïners die ter plaatse zijn gebleven als aan Oekraïnse burgers die naar andere landen zijn gevlucht. Er moet geen btw afgedragen worden naar aanleiding van de schenking, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Om te waarborgen dat de geschonken goederen daadwerkelijk bestemd zijn voor Oekraïners (ongeacht hun nationaliteit) die getroffen zijn door deze crisis, mogen de goederen uitsluitend geschonken worden via: de ambassade van Oekraïne; Belgische overheidsinstelling (gemeenten, OCMW …) die goederen verzamelt voor de Oekraïense burgers; het Belgische Rode Kruis of Belgische ngo’s die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van internationale humanitaire hulp, zoals bijvoorbeeld de leden van het consortium 12-12.

Hoewel in principe enkel goederen die normaal bestemd zijn voor verkoop beoogd worden, staat de btw- administratie toe dat alle soorten goederen die nuttig zijn voor de slachtoffers van dergelijke crisis, ongeacht hun waarde, kunnen worden geschonken. Indien u specifiek goederen aankoopt om deze weg te schenken, dan mag u de btw niet in aftrek nemen.

Formaliteiten

De schenking wordt bewezen aan de hand van de drie volgende documenten:

  1. Een schriftelijk attest van de begunstigde instelling waarin bevestigd wordt dat de ontvangen goederen uitsluitend en gratis verdeeld zullen worden onder de Oekraïense slachtoffers
  2. Het schenkingsdocument
  3. Een ontvangstbevestiging ondertekend door de begunstigde instelling (eventueel te vervangen door de handtekening van de ontvanger op het schenkingsdocument)

Bovenstaande tolerantie is van toepassing tot en met 30 juni 2022. In functie van de evolutie van de crisis kan deze maatregel echter nog verlengd worden.

Wat indien u geld stort?

Wenst u als vennootschap uw steentje bij te dragen, dan kan u overwegen een schenking of gift in geld te doen ter ondersteuning van de humanitaire hulp aan Oekraïne.

Een uitzondering op het principe van niet-aftrekbaarheid van liberaliteiten vormt de vrijstelling van sommige giften aan o.a. universiteiten, OCMW’s en het Rode Kruis van België (begunstigden opgesomd in art. 145/33, §1 WIB 92).

Let er wel op dat het totaal aftrekbaar bedrag van giften beperkt is tot maximaal 5% van het positieve resultaat dat in de eerste bewerking van de vennootschapsbelasting is vastgesteld. Het absolute maximum is 500.000 euro. Deze giften worden in eerste instantie verworpen via de liberaliteiten en in een latere fase opnieuw uit de belastbare basis gehaald. Voor btw-doeleinden is er geen impact wanneer u een gift in geld stort.

Informeer u vooraf

Kortom, als u graag hulp wil bieden, dan lijkt wat de vennootschapsbelasting betreft enkel een gift in geld binnen de hogervermelde voorwaarden een fiscale aantrekkelijke optie. Voor btw-doeleinden hebt u meer mogelijkheden om goederen te schenken zonder negatieve btw-implicaties. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. Overweegt u een schenking in natura? Informeer u voor alle zekerheid bij een van onze fiscalisten. En wil u een geplande hulpactie fiscaal laten analyseren, aarzel ook niet om een beroep op ons te doen.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact