Overslaan en naar de inhoud gaan
#China #Survey #MS Advisory #Winst

Hoe ervaren Beneluxbedrijven het Chinese ondernemingsklimaat?

vrijdag 05/07/2019
Hoe ervaren Beneluxbedrijven het Chinese ondernemingsklimaat?

De enige constante factor in China is de verandering zelf. Het afgelopen jaar bestonden deze veranderingen onder meer uit nieuwe regelgevingen, een tragere economie, het Belt and Road Initiative (BRI) en een handelsconflict tussen twee van de grootste handelsnaties ter wereld, de Verenigde Staten en China.

Ook al zijn we op de hoogte van de meeste ingrijpende veranderingen in China, toch weten we weinig over de manier waarop bedrijven uit de Beneluxomgaan met de bedreigingen en kansen die zich voordoen. Daarom werd 4 jaar geleden het initiatief genomen voor de Sino Benelux Business Survey.

De Sino Benelux Business Survey behandelt enkele van de belangrijkste vragen over het Chinese ondernemingsklimaat. Hoe presteerden bedrijven uit de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) in 2018, en wat zijn hun verwachtingen voor 2019? Hoe kijkt de Beneluxgemeenschap in China aan tegen de handelsoorlog tussen China en de VS en tegen de voortdurende ontwikkelingen op het vlak van de politiek en de regelgeving? Het vervolg van dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van de bevindingen van het verslag van de Sino Benelux Business Survey.

​​​​​​​Over de survey

De Sino Benelux Business Survey wordt georganiseerd door de Benelux Chamber of Commerce in China (Beijing, Shanghai en de Parelrivierdelta) in samenwerking met MS Advisory, en ondersteund door de officiële diplomatieke en handelsvertegenwoordigingen van België, Nederland en Luxemburg in China.

De survey 2019 is de vierde jaarlijkse survey op rij. De opzet hierbij is dat de zakelijke gemeenschap uit de Benelux en andere belangrijke stakeholders het Chinese ondernemingsklimaat beter zouden begrijpen en zouden inzien hoe ze mooiere resultaten kunnen behalen in het uitdagende Chinese ondernemingsklimaat.

De survey van dit jaar bestond uit 28 vragen verdeeld over vier categorieën: Demografie van het bedrijfsleven, Bedrijfsprestaties in 2018, Ondernemersvertrouwen en Verdere verwachtingen voor 2019. In totaal namen 139 bedrijven deel aan de survey, van wie 74 % rechtstreeks afkomstig is of economische eigenaars heeft uit de Beneluxlanden. De overige 26 % heeft ofwel nauwe banden met de Benelux, of wordt beheerd door managers uit de Beneluxlanden.

Demografie van het bedrijfsleven

De meeste Beneluxbedrijven zijn geconcentreerd in de kustregio's, waaronder de belangrijkste economische clusters in de Yangtze-delta, de regio Beijing-Tianjin-Hebei en de Parelrivierdelta. De overige Beneluxbedrijven in China zijn vrij evenredig verdeeld over de rest van China. De resultaten wijzen ook op een vergelijkbare trend van deelnemende bedrijven aan de survey in vergelijking met de vorige jaren, waarbij 61 % van de bedrijven afkomstig is uit de sector industriële goederen & diensten of uit de sector consumptiegoederen.

We zien dat ongeveer 56 % van de respondenten op basis van de inkomsten en het aantal werknemers kan worden gecategoriseerd als kmo in China. We merken dat het aantal expats per bedrijf gemiddeld lager ligt in 2018 dan in 2017. Dit strookt met de algemene trend die wordt waargenomen bij buitenlandse bedrijven in China. De Beneluxbedrijven in China worden vooral aangedreven door de omvang van de binnenlandse markt en de onvervulde consumentenvraag.

​​​​​​​Bedrijfsprestaties in 2018

Dit jaar behaalde 86% van de respondenten een omzetgroei. Meer dan 60% liet een omzetgroei van meer dan 5% optekenen, terwijl dat in 2017 nog 69% was. Het is belangrijk om op te merken dat we een volatielere markt zien met winnaars en verliezers. We stellen vast dat het percentage bedrijven dat ofwel helemaal geen omzetgroei rapporteerde, ofwel een omzetgroei van meer dan 20%, voor het eerst sinds 2015 is gestegen. In 2018 boekte 85% van de Beneluxbedrijven winst, wat iets beter is dan het gemiddelde resultaat van de Europese bedrijven in China (77%).

Bovendien blijven de stijgende loonkosten de belangrijkste negatieve kracht voor Beneluxbedrijven in China, gevolgd door administratie-/regelgevingskosten. Anderzijds blijven de toegenomen omzet/schaalvoordelen en het gebruik van technologie belangrijke positieve krachten.

SINO Benelux Business Survey 2019.png

Ondernemersvertrouwen

In het deel ondernemersvertrouwen wordt onderzocht hoe de respondenten verschillende aspecten van de Chinese markt en het Chinese ondernemingsklimaat percipiëren. In het algemeen is 58% van de respondenten optimistisch over de Chinese markt, een stuk lager dan de 66 % van vorig jaar. Interessant is dat er een correlatie blijkt te bestaan tussen de omvang van een bedrijf en de perceptie van de Chinese markt, waarbij de kmo's doorgaans optimistischer gestemd zijn over de Chinese markt dan grote bedrijven.

In de survey analyseerden we verder of Beneluxbedrijven bepaalde aspecten van het Chinese ondernemingsklimaat als afgeschermd ervaren. De resultaten wijzen uit dat 84% van de respondenten vindt dat de dagelijkse businesssterk of enigszins afgeschermd is. 80% van de respondenten vindt bovendien dat er een ongelijk speelveld is.

Slechts 18% van de respondenten gaf aan dat ze lopende projecten hebben in het Belt & Road Initiative (BRI). Van deze bedrijven komt 45% uit de sector industriële diensten. Meer dan 60% van deze bedrijven is een kmo. Deze resultaten lijken te bevestigen dat Beneluxbedrijven in het algemeen niet betrokken zijn bij het BRI-project, en dat dit project vooral gunstig is voor Chinese bedrijven.

Anderzijds verklaarde 37% van de respondenten dat ze gevolgen ondervinden van de handelsoorlog tussen China en de VS. De meeste getroffen bedrijven liggen in de kustgebieden. Sommige bedrijven zijn rechtstreeks getroffen door de heffingen, maar heel wat respondenten gaven ook aan dat ze negatieve gevolgen ondervonden van de teruggelopen consumentenvraag ten gevolge van een lager vertrouwen in de economie evenals een toegenomen patriottisme dat Chinese consumenten ertoe aanzet om binnenlandse goederen te kopen.

​​​​​​​Besluit

Ondanks de recente hervormingen zien we een steeds negatiever beeld van het Chinese ondernemingsklimaat ontstaan in vergelijking met de voorgaande jaren. Vooral de loon- en administratiekosten zijn een belangrijk punt van zorg voor bedrijven in China. We hebben ook gemerkt dat de Beneluxbedrijven wel degelijk de gevolgen van de handelsoorlog tussen China en de VS hebben ondervonden.

Het positieve is dat 2018 opnieuw een winstgevend jaar was voor Beneluxbedrijven in China. Bovendien koesteren de respondenten positieve groeiverwachtingen voor 2019, wat vooral wordt ingegeven door het constante gebruik van technologie en een omzetstijging die het gevolg is van een erg ontvankelijke markt.

We nemen als zodanig een meer volatiele markt waar, die resulteert in meer winnaars en meer verliezers. We kunnen de resultaten van de Sino Benelux Business Survey als volgt samenvatten: "Negatieve perceptie, maar goede resultaten."

Leest u graag het volledige verslag? Vraag dan uw gratis kopie van de volledige Sino Benelux Business Survey aan.

Dit artikel is opgesteld door Moore Consulting, een professionele dienstverlener gevestigd in China en lid van Moore International. Moore Consulting biedt volledige financiële diensten aan buitenlandse bedrijven die actief zijn in China en Hongkong. Voor meer informatie over dit artikel, aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@msadvisory.com of bezoek de website om op de hoogte te blijven van nieuws over China.