Overslaan en naar de inhoud gaan
#Btw #Woonlening #Fiscaliteit #Belastingen #Schenking #Successie-en Registratierechten #Woonbonus

Het Vlaamse regeerakkoord: de blikvangers

donderdag 17/10/2019
Het Vlaamse regeerakkoord

Het Vlaamse regeerakkoord is er eindelijk gekomen na een lange onderhandelingsfase van 127 dagen. Hieronder geven we mee welke wijzigingen er op fiscaal vlak worden doorgevoerd.

Woonfiscaliteit

De fiscale wijziging die het meeste de tongen losmaakt is ongetwijfeld de aangekondigde afschaffing van de woonbonus vanaf 1 januari 2020. De Vlaamse regering wenst het fiscale voordeel te verschuiven van het hebben van een woning naar het verwerven ervan.

Concreet wil dit zeggen dat voor aankopen van eigen woningen vanaf 1 januari 2020 waarbij een hypothecaire lening wordt aangegaan, deze lening niet langer enig fiscaal voordeel zal opleveren in de personenbelasting. Daarentegen zullen de registratierechten bij de aankoop van de enige, eigen woning dalen van 7 % naar 6% (en van 6% naar 5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

Wanneer er een nieuwbouw wordt gezet, wil dit zeggen dat er geen fiscaal voordeel meer kan worden genoten. Er is btw verschuldigd op de nieuwbouw en geen registratierechten, maar de woonbonus is ook voor hen uitgedoofd.

Wat betekent dit concreet?

Jan en Els, woonachtig in Vlaanderen, kopen op 26 december 2019 hun enige eigen woning aan voor een bedrag van 300.000 EUR. Zij gaan hiervoor een hypothecaire lening aan op 26 december 2019 voor 225.000 EUR met een looptijd van 20 jaar.

  • Registratierechten: 7% op 300.000 EUR = 21.000 EUR
  • Fiscaal voordeel in de personenbelasting, indien gedurende de ganse periode een volledige korf kan worden gevuld met kapitaalaflossingen en interesten, bedraagt 15.200 EUR
    • de eerste 10 jaar kan een korf van maximaal 2.280 EUR worden ingegeven die een belastingvermindering van *40% oplevert. Dit betekent dan ook een fiscaal voordeel van (2.280*40%) * 10 jaar = 9.120 EUR
    • de laatste 10 jaar kan een korf van maximaal 1.520 EUR worden ingegeven die een belastingvermindering van *40% oplevert. Dit betekent dan ook een fiscaal voordeel van (1.520*40%) * 10 jaar = 6.080 EUR

Indien Jan en Els echter last- minute zijn gaan skiën in de kerstvakantie en hun afspraak bij de notaris hebben verzet naar 3 januari 2020, dan zal het fiscale plaatje van hun aankoop er als volgt uitzien:

  • Registratierechten: 6% op 300.000 EUR = 18.000 EUR
  • Fiscaal voordeel in de personenbelasting: 0 EUR

Bij de verwerving betalen Jan en Els 3.000 EUR minder aan registratierechten dan een week eerder, maar verliezen ze het fiscaal voordeel van de woonbonus (15.200 EUR), hetgeen dus betekent dat ze een fiscaal voordeel van 12.200 EUR mislopen.

Voor de aankoop van een tweede woning kan nog wel een fiscaal voordeel worden genoten, dit is namelijk een federale materie die momenteel nog geen wijzigingen heeft ondergaan.

Belastingvermindering voor dienstencheques

De dienstencheques blijven bestaan in de toekomst, maar de belastingvermindering die momenteel 30 % bedraagt, wordt teruggeschroefd naar 20%. Voor dienstencheques van 9 EUR, die vroeger 6,30 EUR netto kosten na de belastingvermindering, betekent dit dat de kostprijs netto stijgt naar 7,20 EUR per dienstencheque.

Schenkingen

De regering wil de mensen aanmoedigen om schenkingen via de notaris te laten registreren (en dus te laten onderwerpen aan de registratiebelasting). Concreet vertaalt de aanmoediging zich in de uitbreiding van de zgn. verdachte periode van 3 naar 4 jaar. Dit wil zeggen dat bij een niet – geregistreerde schenking de schenker nog 4 jaar in leven moet blijven om te vermijden dat de schenking alsnog wordt onderworpen aan de erfbelasting.

Ook de regeling van de duo-legaten wordt aangepast om deze terug naar een zuiver altruïstisch karakter te brengen. Er zal wel een tariefverlaging worden voorzien voor schenkingen aan goede doelen.

Een positieve noot is de invoering van de “vriendenerfenis” waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een bepaald deel van de erfenis toe te wijzen aan een verwante of niet- verwante persoon als “best friend” waarop dan de voordelige tarieven van erfbelasting in rechte lijn worden toegepast in plaats van de hogere tarieven in de zijlijn. Dit zou wel beperkt worden tot 12.500 EUR per “goede vriend”.

Jobbonus

Om werken nog meer lonend te maken en dus het verschil met de uitkeringen te vergroten, zal er een Vlaamse jobbonus worden ingevoerd waardoor mensen met een bescheiden inkomen 50 EUR per maand netto meer zouden overhouden.

Neem contact op met een van onze adviseurs

Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Director Tax & Legal Services

Btw-advies