Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Fiscaliteit #Bedrijfsvoorheffing #Statuut

Gunstig fiscaal speelveld sportclubs wordt kleiner

dinsdag 22/03/2022

Het fiscaal gunstregime voor sportclubs en sporters lag al langer onder vuur. De zeer royale voordelen waren niet langer te verantwoorden.

De programmawet van 27 december 2021 is een eerste grote stap om dat voordelig kader in te perken. Ze luidt een nieuw fiscaal speelveld in voor zowel de sportclubs als de sporters. We lijsten kort de belangrijkste wijzigingen op.

Beperkte aftrek sportmakelaarsvergoedingen

‘Sportmakelaarsvergoedingen’ zijn voortaan beperkt aftrekbaar als beroepskosten. Deze vergoedingen zijn in de vennootschapsbelasting niet langer aftrekbaar ‘in de mate dat zij meer bedragen dan 3% van de totale bruto bezoldiging van de sportbeoefenaar, berekend per jaar gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst’.

  • De maatregel gaat in voor vergoedingen betaald vanaf 1 januari 2022.
  • De berekening gebeurt over de gehele looptijd van de arbeidsovereenkomst. Alle vaste en variabele bezoldigingen vermeld in de arbeidsovereenkomst komen in aanmerking
  • Het gedeelte van de makelaarsvergoeding dat de grens van 3% overschrijdt, vormt de minimale belastbare basis in de vennootschapsbelasting. De bedoeling is sportclubs die zich in een verlieslatende positie bevinden, te ontmoedigen om hoge makelaarsvergoedingen uit te betalen.

De regeling geldt niet voor de personenbelasting. Natuurlijke personen-sportbeoefenaars die hun makelaar betalen, zijn niet geviseerd door de wetswijziging. Ze geldt wel voor de rechtspersonenbelasting (en BNI/rechtspersonen). Het niet-aftrekbare gedeelte van de sportmakelaarsvergoeding is belast aan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting.

Aanpassing vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Vanaf 1 januari 2022 verlaagt het percentage dat gedeeltelijk vrijgesteld is van doorstorting vanbedrijfsvoorheffing van 80% naar 75%. Vanaf 1 januari 2022 moet dus 25% van het berekende bedrag van de bedrijfsvoorheffing doorgestort worden.

Daarnaast wordt een hiaat weggewerkt wat betreft de toepassing van deze vrijstelling bij de detachering van spelers naar buitenlandse voetbalclubs. Deze vrijstelling is enkel nog van toepassing als de sportbeoefenaar die de bezoldigingen ontvangt, zijn of haar sportprestaties levert voor de Belgische voetbalclub die de bezoldigingen betaalt. De niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing moet besteed worden aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars. Dat percentage wordt opgetrokken van 50% tot 55%.

Aanpassing statuut ‘jonge’ sportbeoefenaar

De afzonderlijke taxatie van bezoldigingen van 'jonge' sportbeoefenaars wordt vanaf 1 januari 2022 ingeperkt. De leeftijd om als ‘jongesportbeoefenaar te kwalificeren, zakt van 26 naar 23 jaar (op 1 januari van het aanslagjaar).

Ter herinnering: ‘jonge' sportbeoefenaars worden afzonderlijk belast tegen 16,5% op een schijf van maximaal 20.360 euro bruto van de 'werknemersbezoldigingen' uit hun sportieve beroepswerkzaamheid.

Afschaffing gunsttarief uitbetaling VAPZ vanaf 35 jaar

Een andere belangrijke wijziging betreft de afschaffing van de uitbetaling van het vrij aanvullend pensioen aan een belastingtarief van 20% aan sporters vanaf 35 jaar op voorwaarde dat zij hun beroepsbeoefening definitief en volledig stopzetten. De wijziging gaat in vanaf 10 januari 2022. Er is een overgangsmaatregel voorzien.

Hebt u hier vragen over? Ons team staat voor u klaar.

Neem contact op met één van onze adviseurs

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Stephanie Seré

Stephanie Seré

Manager Tax & Legal

Contact