Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona #Steunmaatregelen

Financiële steunmaatregelen betreffende het Coronavirus (COVID-19)

maandag 16/03/2020
Financiële steunmaatregelen Corona

Sinds de intrede van het Coronavirus in België en omliggende landen is de economische impact op het bedrijfsleven steeds meer voelbaar.

Diverse sectoren hebben te maken met leveranciers die hun productie verminderen of stilleggen, met klanten die hun bestellingen annuleren omwille van het Coronavirus en zelfs met de sluiting van hun zaak door de verstrengde preventiemaatregelen die in gaan vanaf 13 maart 2020. Dit heeft ongetwijfeld serieuze financiële gevolgen voor de ondernemingen.

Om de financiële moeilijkheden te overbruggen heeft het FOD Financiën steunmaatregelen ingevoerd om ondernemingen tijdelijk meer financiële ademruimte te geven.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) die hinder ondervinden door het Coronavirus, komen in aanmerking ongeacht de activiteitensector.

De hinder moet ook daadwerkelijk kunnen aangetoond worden. De financiële hinder kan bijvoorbeeld aangetoond worden door:

 • Een daling van het omzetcijfer;
 • Een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties;
 • Gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen.

Voor welke schulden krijgt men een uitstel van betaling?

Ondernemingen kunnen een afbetalingsplan krijgen voor de volgende schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Daarnaast zal de FOD Financiën ook een vrijstelling verlenen voor nalatigheidsinteresten en zullen boeten wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd voor de steunmaatregelen?

De steunmaatregelen vereisen wel:

 •  Het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften; en
 • De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken in volgende gevallen:

 • Wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
 • Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

Hoe kan je een uitstel van betaling aanvragen?

Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of een betaalbericht moet de onderneming één aanvraag per schuld indienen die geldt voor alle maatregelen.

De aanvraag moet ingediend worden per e-mail of per brief via een formulier dat ter beschikking is gesteld door FOD Financiën. Het formulier en het contactpunt bevoegd voor het geheel van de maatregelen kan men terugvinden op de website van FOD Financiën.

De aanvraag dient tegen uiterlijk 30 juni 2020 te gebeuren en de onderneming zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de indiening.

Aarzel niet om uw contactpersoon te contacteren om de hierboven aangehaalde maatregelen te bespreken indien u financiële moeilijkheden zou ondervinden door het Coronavirus.

NEEM CONTACT OP MET EEN VAN ONZE ADVISEURS
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services