Overslaan en naar de inhoud gaan
#Datawarehouse #IBM #Case #Business Intelligence

De Lijn: geïntegreerd Performance Management in de openbare sector

woensdag 06/04/2016
De Lijn geïntegreerd Performance Management in de openbare sector

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en uitvoering van het volledige openbaar vervoer in Vlaanderen per bus of tram. De organisatie is opgebouwd uit 5 operationele entiteiten, elk met haar operationele autonomie, en 1 centraal hoofdkwartier. We spreken van een totaal jaarbudget van meer dan €1.000 miljoen, waarvan de personeelskost en de  onderaannemingen voor de busdiensten de grootste subdivisies zijn. Aangezien De Lijn openbaar vervoer regelt op vraag van de overheid, hebben ze ook met subsidies te maken en daarvoor hebben ze transparante structuren, rapporteringslijnen en -systemen nodig.

Klantvraag

De Lijn wilde haar bedrijfsinzichten op operationeel vlak verbeteren om tot een meer efficiënte bedrijfsstrategie te komen. Die was nodig voor de uitwerking van de 5-jaarlijkse beheersovereenkomst met de overheid. Hieronder de uitdaging:

 • Het verbeteren van operationele en financiële performance door geconsolideerde data vanuit de 5 entiteiten en het aanpakken van kwaliteitsissues;
 • De rapportering uitbouwen om zo beter en sneller te kunnen antwoorden op ad hoc (gouvernementele) vragen;
 • Het verbeteren van de interne efficiëntie op het vlak van personeelsbeleid door rapportering en analyse (Business Intelligence) en het verkleinen van operationele kosten;
 • Meer uniforme rapportering.

Daarenboven wilde De Lijn klaar zijn voor de toekomst. Hiervoor bouwden ze een ‘Enterprise data warehouse’ uit.

Aanpak

De Lijn was al zeer vroeg mee in de ontwikkeling van Business Intelligence en Data Warehousing. De huidige oplossing draait rond Business Intelligence en Performance Management, ter ondersteuning van alle beslissings-, plannings- en dataprocessen. Centraal hierbij staat het Enterprise Data Warehouse dat alle relevante data ‘huisvest’.

De Lijn Figuur

De technische component hiervan bestaat uit volgende factoren:

 • IBM DB2 database op Iseries;
 • IBM Information Server/DataStage 8.1 voor ETL en Data Quality processing;
 • IBM Cognos BI 8.4voor rapportering, analyse en scorebord;
 • IBM Cognos TM1 9.2 voor analyse, planning en budgettering.

Zo kwamen we tot de ontwikkeling van een concept, gebaseerd op drie grote parameters:

 1. Een nieuw Enterprise Data warehouse waar alle data verzameld en gestockeerd wordt;
 2. De ontwikkeling van een uniek en centraal Business Intelligence platform;
 3. De creatie van een plannings- en budgettool.

Uiteraard was deze technisch complexe constructie steeds ingebed in een change management programma dat erop gericht was om de technische kennis en het gebruik ervan door de key people in de organisatie te stimuleren.

Resultaat

 • Efficiëntieslagen;
 • Efficiënt budgetbeheer;
 • Een plannings- en budgetteringstool die degelijke prospectie mogelijk maakt;
 • Key corporate data wordt zichtbaar en leidt tot concrete initiatieven die de kwaliteit van de data verbeteren;
 • Een integratie van verschillende domeinen: strategische planning, Project Portfolio Management, financiële- en budgetrapportering, allen gelinkt door de Performance Management architectuur;
 • Een veralgemeend gebruik van Business Intelligence op alle niveaus van het bedrijf.

Lees hier de uitgebreide klantencase (in Engels) na!