Overslaan en naar de inhoud gaan
#ISO #Managementsystemen #Proces Optimalisatie

De hernieuwde ISO-normen

woensdag 02/08/2017
De hernieuwde ISO-normen

In 2015 werd de ISO-norm voor het borgen van kwaliteitsmanagementsystemen hernieuwd van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. Dit artikel licht kort de wijzigingen toe.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 biedt een kader voor het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het doel van ISO 9001 is een garantie bieden voor het consistent afleveren van producten en diensten die conform zijn aan de eisen van de klant. Hierbij wordt actief gestreefd naar continue verbetering volgens de Plan-Do-Check-Act methodiek. 

Wat is nieuw in ISO 9001:2015?

Een van de grote voordelen van de hernieuwde norm is de ‘High Level Structure’ (HLS). Deze structuur is voortaan voor alle nieuwe versies van ISO-normen dezelfde. Praktisch wil dit zeggen dat als je beschikt over een ISO 9001:2015 certificatie, je dezelfde basis kan gebruiken voor bv ISO 14001 (milieumanagement), ISO 45001 (veiligheid), ISO 500001 (energiemanagement), ISO 27001 (databescherming), ….

In de hernieuwde norm is er ook een sterkere focus op onderstaande aspecten:

 • Context van de organisatie
 • Belanghebbenden
 • Detailuitwerking en samenhang van de processen
 • Risicobepaling bij context, belanghebbenden en processen  
 • Leiderschap (rechtstreekse verantwoordelijkheid topmanagement)

Hoe ga je te werk bij de overstap naar ISO 9001:2015?

 • Je bedrijf is al gecertificeerd volgens ISO 9001:2008
  • Vaststellen context en belanghebbenden 
  • Risico- analyse context en belanghebbenden
  • Definiëren input, output, middelen, verantwoordelijkheden en KPI’s van de processen
  • Risico- analyse van de processen
  • Inpassen van de reeds beschikbare informatie (kwaliteitshandboek + procedures) in de hoofstukken van ISO 9001:2015
  • Aanvullen ontbrekende vereiste informatie/documentatie volgens ISO 9001:2015
  • Begeleiding van de directiebeoordeling volgens ISO 9001:2015
  • Interne audit voor alle hoofdstukken volgens ISO 9001:2015
    
 • Je bedrijf is nog niet ISO 9001 gecertificeerd
  • In geval ISO 9001:2015 je eerste certificatie zal zijn, volgen we in grote lijnen dezelfde methodiek. Vertrekkend van het te definiëren kwaliteitsbeleid dat duidelijk het engagement van de directie moet weergeven om continu te verbeteren en de klantentevredenheid centraal te stellen. Daarnaast dienen een aantal cruciale processen gedefinieerd te worden, zoals bijvoorbeeld het beheer van documentatie, competenties en middelen en het monitoren van de processen die bepalend zijn voor het conform leveren van goederen en diensten.

Waarom voor ISO 9001:2015 kiezen?

ISO 9001:2015 is een internationaal erkende norm, wat de klanten ook een grotere garantie biedt dat de goederen of diensten die je levert aan hun verwachtingen zullen voldoen. Het implementeren van dit kwaliteitsmanagementsysteem is kiezen voor een cultuur van continu verbeteren, risico gebaseerd denken en consequent monitoren van de processen. Die cultuur zorgt voor voortdurende procesoptimalisatie en toenemende klantentevredenheid. Het is de opdracht van de directie om deze cultuur te promoten. Op 15 september vervallen alle certificaten volgens ISO 9001:2008. Tegen die datum dient men dus overgeschakeld te zijn. Ook bij ISO 9001:2015 blijft een certificaat 3 jaar geldig en dient het na die periode hernieuwd te worden.

Graag meer weten over ISO? Lees meer over 'optimaliseer uw organisatie met een ISO managementsysteem'.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Dirk Roelens
Dirk Roelens
Partner Business Consulting