Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Vastgoed #Business & International Tax #Estate Planning

Buitenlands vastgoed aangegeven? Kijk uw aanslagbiljet goed na

donderdag 23/02/2023
buitenlandse onroerende inkomsten

Sinds aanslagjaar 2022 zijn de regels over de aangifte van buitenlandse onroerende inkomsten gewijzigd. Ook al gaf u deze inkomsten correct aan, toch blijken er af en toe fouten in de aanslagbiljetten te sluipen. Check dus zeker grondig uw aanslagbrief.

Aangifte buitenlands onroerend goed

Sinds aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) zijn onroerende inkomsten van buitenlandse onroerende goederen op dezelfde manier belast als Belgische onroerende goederen.

Dat is mogelijk gemaakt door de toekenning van een kadastraal inkomen (KI) aan buitenlands vastgoed. Net zoals voor Belgisch vastgoed voor particulier gebruik, wordt dat KI geïndexeerd en verhoogd met 40% om de belastbare basis te bepalen.

Bij een buitenlands onroerend goed is die belastbare basis meestal vrijgesteld van Belgische belasting (met progressievoorbehoud), of gebeurt de belasting aan een gehalveerde belastingvoet. De belastingbevoegdheid komt als gevolg van de dubbelbelastingverdragen namelijk meestal toe aan het land waar het onroerend goed gelegen is.

KI van buitenlands vastgoed in passende rubriek

Als Belgische belastingplichtige moet u dus het toegekende KI van uw buitenlands vastgoed in uw aangifte personenbelasting opnemen. De vrijstelling of belastingvermindering vraagt u aan door in de passende rubriek van de aangifte het land, de code en het bedrag te vermelden.

Ook de fiscus maakt soms fouten …

We hebben echter vastgesteld dat het regelmatig voorkomt dat de vrijstelling of belastingvermindering correct aangevraagd werd in de aangifte, maar niet op het aanslagbiljet vermeld staat. Dat heeft uiteraard een invloed op de te betalen belastingen. Ook bij de belastingadministratie kan er dus iets misgaan. Dat is volgens haar te wijten aan een mogelijke fout in het computersysteem.

Controleer uw aanslagbiljet voor uw buitenlandse onroerende goederen

Controleer daarom bij ontvangst van uw aanslagbiljet nauwkeurig of alle gegevens erin staan en overeenstemmen met uw ingediende aangifte. Ga zeker na of de codes voor de vrijstelling of belastingvermindering van buitenlands onroerend correct verwerkt zijn in het aanslagbiljet.

Hoe kan u zo’n fout rechtzetten?

Ziet u bij nazicht van uw aanslagbiljet dat de vrijstelling of belastingvermindering niet is opgenomen in uw aanslagbiljet? Neem zo snel mogelijk contact op met de belastingadministratie. Die zal meestal bereid zijn dit soort fouten telefonisch of per mail recht te zetten. Na de rechtzetting ontvangt u een nieuw aanslagbiljet.

Wil of kan de belastingdienst de fout niet corrigeren, dan kan u een bezwaarschrift indienen. U heeft daarvoor 1 jaar de tijd vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Uiteraard kan u ook altijd bij ons terecht voor begeleiding of mocht u hierover vragen hebben.

Neem contact op met één van onze experten

Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact