Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw Advies #Btw

Btw voor bloemisten en tuinaannemers

woensdag 30/10/2019
BTW voor bloemisten en tuinaannemers, of het verhaal van de bomen en het bos.jpg

Velen werden reeds geïnspireerd door de tuinprogramma’s op televisie en hebben zelf groene vingers “gekweekt”. Toch is er nog zeer veel werk voor bloemisten en tuinaannemers. Deze moeten wel complexe btw-regels respecteren als ze een correcte factuur willen opstellen. Hierbij een overzicht van de basisregels. Zoals altijd zijn er een aantal ‘valkuilen’ waarvoor u moet oppassen.

U levert enkel bomen en plantjes:

Ongeacht of uw klant een particulier is of een btw-plichtige, dient u btw aan te rekenen op uw factuur voor de levering van de bomen en de plantjes die u in België levert.

Er is echter een verlaagd btw-tarief van 6% voorzien voor de meeste leveringen, maar er zijn toch enkele speciale beslissingen  “geveld” door de btw-administratie in het verleden en ook recentelijk werd nog een circulaire gepubliceerd over de verkoop van planten in bloempotten en sierstukken (Circulaire 2019/C/92 dd. 19.09.2019). 

De vroegere btw-beslissingen maakten volgend onderscheid voor het toepasselijke btw-tarief:

 1. Bloemstukken: hier hangt de toepassing van het verlaagd tarief af van de verwerkte materialen. Als de waarde van de verwerkte materialen voor minstens 80 % plantaardig zijn, dan kan het geheel aan 6% worden gefactureerd. Indien meer dan 20% van de waarde van de verwerkte materialen niet- plantaardig zijn (kaarsen en andere versierselen), dan is het normale tarief van toepassing.
 2. “Recipiënten” van planten: de containers waarin planten worden verkocht kunnen mee onder het 6% tarief worden aangerekend indien hun waarde maximaal 20% van de totale waarde vertegenwoordigt.

Deze oude beslissingen kunnen nog worden toegepast tot 31 december 2019.

In de nieuwe circulaire onderscheidt de fiscus 3 categorieën van samengestelde sierteeltproducten

 • Als eerste categorie beschouwt de fiscus de levende planten, bollen, knollen, enz. die verkocht worden in een normale pot (in de terminologie van de fiscus: container of recipiënt) die alleen maar nodig is voor het vervoer of als verpakkingsmiddel om de inhoud vers te houden en hem van de nodige potgrond en voedingsstoffen te voorzien, die gebruikt wordt in afwachting van een verplanting in de tuin of bloemenbak. Dergelijke gebruikelijke containers zijn in de regel niet bestemd om door de klant duurzaam te worden gebruikt of te worden hergebruikt (in tegenstelling tot sierpotten of sierschalen). Het verlaagd tarief van 6% is in dit geval van toepassing op de volledige verkoopprijs.
 • De tweede categorie betreft de situatie waar de levende planten, bloemen, … als bloemenkrans, boeket of bloemstuk worden aangeboden samen met bijkomstige, niet verse, elementen (gedroogde, zijden of andere kunstbloemen, gekleurde takjes, blaadjes, lintjes enz.) en/of voorwerpen die strikt noodzakelijk zijn om de planten/bloemen te bewaren, te ondersteunen of vast te maken ( zoals steekschuim, piepschuim, waterhouder …). Ook hier is het verlaagde tarief van 6% van toepassing op de volledige verkoopprijs, tenzij de “niet verse” elementen meer dan bijkomstig zijn. In dat geval is volledige prijs aan 21% btw onderworpen (zonder de mogelijkheid om de prijs op te splitsen).
 • De derde en laatste categorie betreft de levende planten, bloemen, bollen, knollen, etc. die worden aangeboden in duurzame bloempot of schaal (zogenaamde sierpotten). De vroegere 20% regel geldt dan niet meer waardoor de volledige prijs aan het standaard tarief van 21% dient te worden onderworpen.

Deze nieuwe regels moeten vanaf 1 januari 2020 worden toegepast, dus tot dan blijven de oude beslissingen nog van toepassing.
 

U gaat ook tuinen aanleggen en onderhouden:

Wanneer u niet enkel de bomen en planten levert, maar deze ook plant of verzorgt, dan verricht u diensten van tuinaanleg en/of -onderhoud voor uw klanten. Dan speelt het wel een rol of uw klant een particulier is of een btw-plichtige.

 • De klant is btw-plichtige (rechtspersoon of natuurlijk persoon):
  Indien uw klant zijn (geldig) Belgisch btw-nummer doorgeeft, dan mag u geen btw aanrekenen op de factuur. U dient daarentegen een factuur uit reiken met vermelding van het btw-nummer van uw klant voor het bedrag exclusief btw en de vermelding “btw verlegd”. Uw klant moet de btw dan verwerken (afdragen en btw-aftrek uitoefenen) in zijn eigen btw-aangifte en draagt bijgevolg zelf de verantwoordelijkheid voor het toepasselijke btw-tarief op uw werkzaamheden.
   
 • De klant is een particulier:
  Indien uw klant een particulier is, dan moet u de btw wel aanrekenen op de factuur en moet u dus zelf uitmaken of uw dienst onderworpen is aan het normale btw-tarief of van het verlaagde btw-tarief kan genieten.

Het verlaagd tarief voor de levering van de planten en bomen is dan niet zonder meer van toepassing. Het geheel (levering planten en bomen en aanleg van de tuin) wordt dan als een dienstverrichting  aanzien en is dan in principe onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%. Sedert  1 april 2019 werd de wetgeving echter aangepast op dit punt en kan u de planten nog steeds factureren aan 6% btw zolang u dit mooi uitsplitst op uw verkoopfactuur, nl.

 • 6% btw op het aandeel van de factuur voor de levering van de tuinplanten
 • 21% btw op het aandeel van de factuur voor de tuinaanleg of -onderhoud

Naast de uitsplitsing van de factuur voor tuinaanleg of -onderhoud, zijn volgende ‘groene’ werkzaamheden onder bepaalde voorwaarden te factureren aan het 6% tarief.

1. Renovatie privé-woningen ouder dan 10 jaar:

Het werk in onroerende staat dat betrekking heeft op tuinaanleg en afsluitingen (hekken) is expliciet uitgesloten van het 6% tarief voor renovatie van privé-woningen ouder dan 10 jaar.

De btw-administratie heeft wel een tolerantie ingevoerd dat toegangswegen, muurtjes en buitenterrassen worden beschouwd als deel uitmakend van de woning en kunnen genieten van het 6% tarief.

 • Toegangswegen: elke weg die een gebouw dat bestemd is om te worden bewoond, rechtstreeks verbindt met de openbare weg en die gebruikt wordt, al dan niet uitsluitend, door de bezoekers en bewoners van dat gebouw. De oprit die wordt beklinkerd kan dus genieten van het 6% tarief.
   
 • De buitenterrassen die worden aangelegd, worden beschouwd als deel uitmakend van de woning indien ze grenzen aan een gebouw dat bestemd is om te worden bewoond.
   
 • Muurtjes die grenzen aan de woning en die geen eigenlijke afscheiding of afbakening van de eigendom of het bebouwde perceel vormen, kunnen wel worden aangemerkt als een deel van de woning. Hetzelfde geldt voor de hekken of poortjes die in deze muurtjes zijn ingewerkt.

Het aanleggen van parkings valt hier niet onder, zelfs niet als deze onmiddellijk aan de woning grenzen!

Indien u toegangswegen, muurtjes of terrassen aanlegt en deze aanrekent met toepassing van het verlaagde btw-tarief dan dient u in het bezit te zijn van de verklaring van uw klant dat de privé woning ouder is dan 10 jaar.

2. Landbouwdiensten verrichten

Indien u landbouwdiensten verricht, kunnen deze genieten van het 6% tarief. Er is pas sprake van zo’n “landbouwdienst” wanneer deze volgens hun aard behoren tot de normale bedrijvigheid van landbouwers of telers en zij bijdragen tot het voortbrengen van landbouwproducten of teeltproducten. Het is dus niet vereist dat uw klant een landbouwer is, enkel de door u verrichte dienst moet als “landbouwdienst” te beschouwen zijn.

Er is een hele lijst voorzien van diensten die als landbouwdienst worden beschouwd, maar deze zullen echter slechts zelden worden verricht voor een particulier.

3. Vellen van bomen:

Het vellen van bomen volgt het tarief van het product dat nadien bekomen wordt. Dus in sommige gevallen zal dit 6 % zijn, maar in andere gevallen zal  het normale tarief van toepassing zijn.

 • Op de dienst die bestaat uit het loutere vellen van bomen is het verlaagd btw-tarief van 6 % toepasselijk (omdat de levering van onbewerkt hout aan 6% is onderworpen). 
 • Wanneer de gevelde boom ter plaatse wordt vernietigd of verzaagd tot blokken , latten of planken, is op het geheel 21% btw van toepassing. Bewerkt hout is immers onderworpen aan het standaard tarief van 21%. Wanneer de gevelde bomen slechts tot brandhout worden verhakt, is het 6% tarief van toepassing.
 • Snoeien, rooien en wegslepen van hout, is onderworpen aan 21%.  Wegslepen van bomen is in principe onderworpen aan 21%, tenzij ze deel uitmaken van een bosbouwexploitatie, in welk geval 6% van toepassing is.
 • Ingeval het vellen van bomen gepaard gaat met snoeien, rooien en wegslepen, dient het tarief van 6% te worden toegepast op het geheel indien de bomen niet vernietigd / verzaagd worden en 21% indien deze wel verwerkt worden.

Wanneer één overeenkomst wordt gesloten voor onderhoud van de tuin (zonder levering van tuinplanten), en bij gelegenheid moet een boom geveld worden, zonder dat hiervoor een prijssupplement wordt aangerekend, moet het tarief van 21% eenvormig worden toegepast. Bij het vragen van een prijssupplement voor het vellen van de boom, kan het 6% tarief van toepassing zijn. Indien op de factuur geen opsplitsing wordt gemaakt tussen de verschillende handelingen, is toch 21% btw van toepassing op het geheel.

Neem contact op met één van onze experten

Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & legal services

Contact
Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact