Overslaan en naar de inhoud gaan

DNB BA kiest een nieuwe leverancier met hulp van Moore Business Consulting

Customer case

Sector: Utilities

DNB BA is een gesloten distributienetbeheerder voor het grondgebied van Brussels Airport. Omwille van nieuwe processen en protocollen was hun Energy Data Management Systeem aan vernieuwing toe en moesten ze op zoek naar een nieuwe leverancier. Moore Business Consulting begeleidde hen naar de juiste match door alle uitdagingen te tackelen en de procedure nauwgezet op te volgen.

Elektriciteitsverdeling op Brussels Airport

DNB BA is een gesloten distributienetbeheerder die instaat voor de elektriciteitsverdeling op de site van Brussels Airport. Ze runnen, beheren, onderhouden en ontwikkelen de infrastructuur die honderden klanten van energie voorziet. DNB BA levert dus geen elektriciteit, maar vervoert die van het hoogspanningsnet tot aan de individuele installaties.

Nood aan aanpassing Energy Data Management Systeem 

De markt bereidt zich voor om een nieuw federaal platform (Atrias) en nieuwe marktprocessen en berichtprotocollen (MIG6) te installeren. Om aan deze belangrijke release te voldoen, moet DNB BA zijn Energy Data Management Systeem (EDMS) aanpassen. Dat betekent dat het head-end-meetsysteem geïntegreerd moet worden en dat er interactie komt met Elia en met de DNB BA-klanten (portal).

Het behoud van het huidige EDMS-oplossing, zou een volledige heropbouw betekenen. In plaats daarvan verkoos DNB BA voor een nieuw systeem te gaan. Ze startten een Europese Request for Proposal procedure (RFP) op om aanbiedingen te krijgen van gekwalificeerde softwareleveranciers.

Wat waren de uitdagingen van dit project?

Het kiezen van een nieuwe leverancier omvatte enkele uitdagingen:

  • Omgaan met de onzekerheid over de toegang voor DNB BA tot het nieuwe nationale centrale berichtensysteem (CMS) van Atrias, versus een stand-alone-scenario waarbij de laatste beslissing pas laat in het proces wordt genomen.
  • Het verkrijgen van economisch interessante aanbiedingen van leveranciers die in staat zijn om een kwalitatieve oplossing op te zetten die rekening houdt met de eisen van DNB BA. 
  • Een RFP-procedure doorlopen en een leverancier selecteren met een beperkt kernteam bij DNB BA.

Complete begeleiding bij leveranciersselectie

DNB BA klopte aan bij Moore Business Consulting dat alle expertise in huis heeft over hulpprogramma's, systeemarchitecturen en leveranciersselectie. 

Moore Business Consulting hielp DNB BA bij de definitie van:

  • Functionele en technische vereisten;
  • Vereisten voor projectimplementatie;
  • Vereisten voor applicatieonderhoud en operationele ondersteuning voor een nieuw EDMS. 

Alle vereisten werden verzameld en beschreven in het RFP-document dat vervolgens naar de markt is verzonden. 

Na ontvangst van alle antwoorden van leveranciers, ondersteunden de experts van Moore Business Consulting DNB BA bij de analyse van de antwoorden van de diverse leveranciers. Ze antwoordden op vragen van leveranciers, namen interviews af en hielpen bij het opstellen van het selectierapport inclusief de bijbehorende documentatie. 

Dankzij deze goed opgebouwde aanpak en nauwgezette opvolging vond DNB BA de beste match en konden ze een geschikte leverancier selecteren.

Expertise Moore

Digital & Data > Digital Transformation & Process Automation

Process & Performance > Process Design