Overslaan en naar de inhoud gaan
juni
22
dinsdag

Webinar: Welke wegen leiden naar Rome? Slim schenken na de Kaasroute

dinsdag 22 juni

Nu de Belgische wetgever een verplichting heeft ingevoerd waardoor notariële buitenlandse schenkingsaktes voor roerende goederen geregistreerd moeten worden in België, is een aantrekkelijk mechanisme om schenkingen te doen zonder onmiddellijke belasting verdwenen. Dit betekende de sluiting van de Kaasroute.

Gelukkig bestaan er valabele alternatieven om een schenking te verrichten zonder notariële akte, en waarvan de gevolgen perfect overeenstemmen met de wensen van de schenker.

In dit praktijkgericht webinar zullen collega-experten Peter Meeuwssen & Laurens Gastmans dieper ingaan op enkele alternatieven voor de schenking van

  • banktegoeden
  • vennootschapsaandelen
  • en vorderingen (denk maar aan rekening-courant)

We tonen u welke voorwaarden u eventueel kan koppelen aan de schenking en bekijken met u of er na de schenking een vorm van controle mogelijk blijft. De klemtoon ligt daarbij op concrete casussen & tips en do’s & don’ts waarbij gekozen wordt voor oplossingen met maximale zekerheid en gemoedsrust voor de schenker. Onze specialisten zullen u aanwijzen wat u zelf kan doen, en waar u beter vooraf degelijk advies voor inwint. 

Praktisch
Agenda
  • 12u00 Start webinar
  • 13u00 Einde webinar
Kostprijs
  • Gratis