Overslaan en naar de inhoud gaan
juli
8
donderdag

Webinar: De weg naar emissievrije mobiliteit: nog een groentje of een haalbare kaart?

donderdag 08 juli

De nieuwe plannen uit het voorontwerp voorzien zowel in de vennootschaps- als de personenbelasting in een radicale wijziging van de aftrekbaarheid van autokosten vanaf 1 januari 2026, met een overgangsregeling die ingaat vanaf 1 juli 2023.

De Ministerraad keurde op 21 mei 2021 een voorontwerp van wet goed voor de organisatie van de fiscale vergroening van de mobiliteit.

De nieuwe plannen uit het voorontwerp, die aan de Raad van State ter advies zijn voorgelegd en nadien nog door het parlement (moeten) worden goedgekeurd, voorzien zowel in de vennootschaps- als de personenbelasting in een radicale wijziging van de aftrekbaarheid van autokosten vanaf 1 januari 2026, met een overgangsregeling die ingaat vanaf 1 juli 2023. Zo zullen op termijn enkel de kosten verbonden aan volledig emissievrije wagens nog van een fiscale aftrek kunnen genieten, terwijl wagens op fossiele brandstoffen een totaal aftrekverbod zullen ondergaan.

Om deze vergroening van de mobiliteit mogelijk te maken voorzien de plannen tevens in bijkomende fiscale stimulansen, zoals onder andere een belastingvoordeel voor de installatie van laadpalen voor elektrische wagens, een uitbreiding van de bestaande regeling inzake het mobiliteitsbudget en een investeringsaftrek voor de aankoop van nieuwe koolstofemissievrije vrachtwagens en bijhorende laadinfrastructuur.

Wij gidsen u in dit seminarie graag doorheen de fiscale gevolgen die de geplande nieuwe regels met zich zullen meebrengen. Zo zullen onder meer de volgende topics aan bod komen:

  • Impact op de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten
  • Fiscale incentives voor de installatie van elektrische laadpalen
  • Uitbreiding van het mobiliteitsbudget
  • Investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en bijhorende laadinfrastructuur
Praktisch
Agenda
  • 12u00 Start webinar
  • 13u00 Einde webinar
Kostprijs
  • Gratis