Overslaan en naar de inhoud gaan
juni
10
donderdag

Webinar 3 jaar GDPR: wat hebben we geleerd?

donderdag 10 juni

Drie jaar terug ging de GDPR in werking. Uw mailbox werd rond die periode overspoeld met mails rond deze nieuwe regelgeving. Er zouden gigantische boetes opgelegd worden aan bedrijven die zich niet hielden aan deze wetgeving.

Over drie jaar zouden we kunnen terugblikken op de beslissingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en beslissingen van de privacy autoriteiten uit de andere EU landen alsook een paar belangrijke arresten van het Europees Hof van Justitie.

Privacy is ook volop in actualiteit, recent nog met het wereldwijde datalek bij Facebook. Kortom na drie jaar weten we al meer en is het tijd voor een balans maar ook méér dan tijd voor bedrijven die nog niet in regel zijn om actie te ondernemen.

Welke topics komen aan bod tijdens dit webinar:

 • Korte recap van de basics van GDPR: wat moest er nu juist gebeuren om in regel te zijn?
 • GDPR & marketing: uit de praktijk blijkt dat direct marketing en het benaderen van klanten en prospecten een belangrijk aandachtspunt is voor de GBA. Hoe kan u ervoor zorgen dat uw marketingaanpak in lijn is met de regelgeving?
 • GDPR & cookies: uw website moet duidelijk maken welke cookies er worden bijgehouden en waarvoor. De toestemming voor het gebruik van cookies moet niet alleen uitdrukkelijk zijn, ze moet ook specifiek zijn.
 • GDPR & cyber security: is er een link?
 • Met externe verwerkers moet er een verwerkersovereenkomst (DPA) worden afgesloten, maar kunnen partijen in deze overeenkomst hun wederzijdse aansprakelijkheid indekken?
 • Mag ik na de Schrems arresten (data transfers naar US) nog gebruikmaken van een US based cloud provider of andere IT-tools van buiten de EU?
 • Zijn bedrijven/organisaties nu echt verplicht om een DPO aan te stellen? En aan welke vereisten moet die voldoen?
 • Hoe zit het nu met die hoge boetes: fake news of echt risico voor mijn bedrijf?
 • Zijn deze boetes en risico’s er enkel voor het bedrijf of kunnen deze ook opgelegd worden aan de DPO, aan het management en aan individuele bestuurders?
 • Hoe begint u nu concreet aan een GDPR Compliance traject? Hoe bepaalt u prioriteiten en zorgt u voor awareness bij medewerkers? 
Praktisch
Agenda
 • 12u00 Start webinar
 • 13u00 Einde webinar
Kostprijs
 • Gratis